Ненужните имейли също вредят на планетата

Posted by Yani Valchev 20/11/2020 0 Comment(s)
Освен енергия, ненужната информация хаби и по-ценното - нашето време. Може да ви звучи невероятно, но изпращането на електронни писма също има влияние върху планетата и генерира въглеродни емисии. Огромните центрове за данни, които хостват имейл услугите изразходват немалко енергия, за да предават и съхраняват всички имейли. От своя страна всяка минута хиляди електронни писма биват изпращани. За съжаление по-големият процент от тези писма са ненужни, нежелани, рекламни или просто СПАМ. Експерти от Великобритания отбелязват, че ако всеки човек изпраща по един имейл по-малко всеки ден, това би предотвратило около 18 114 тона въглеродни емисии всяка година и то само в Обединеното кралство. Трябва да отбележим, че макар числото 18 000 тона да звучи огромно това е много малка частица от годишните емисии на парниковите газове. Въпреки това има само положителна страна да бъдат намалени email-и, които не допринасят с нищо и не носят никаква съществена информация. Освен намаляване на разходна на енергия, още по-важното е спестеното време на всеки потребител да отваря, прочита или изтрива подобни писма.
Затова можете да се отписвате от автоматизирани email бюлетини и рекламни предложения, към които нямате интерес.