ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

Личните данни, получени за обработка от потребителите на Slushalki.net, се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Peглaмeнтът за Зaщитa нa Личнитe Дaнни (GDРR), който влезе в сила на 25-ти мaй 2018 г, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Slushalki.net, както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Slushalki.net по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Slushalki.net.


Важно!


Като използвате този сайт  вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.
Нормативна основа
Сайта Slushalki.net стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г. и
Peглaмeнтът за Зaщитa нa Личнитe Дaнни (GDРR)
Вашите лични данни
Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.
Разкриване на вашите лични данни
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.
Достъп до вашите лични данни
При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.
Приложимо право. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.