ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност на личните данни (GDPR)
Политика за поверителност на личните данни съгласно Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)
 
I. Задължителна информация за правата на лицата, съгласно европейския регламент за защита на личните данни ( GDPR )
Обща информация за регламента
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - (EU) 2016/679), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да установи единна рамка за регулиране на събирането, обработката и администрирането на данни за физически лица от Европейския Съюз.
БИЙП БГ ЕООД отговаря на всички изисквания на регламента, като събира минимално необходимите данни за физически лица, които са нужни за предоставяне на услугата. Тези данни се обработват и съхраняват съгласно установените от Регламента ръководни принципи – отговорно, технически и процедурно обезпечено и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: БИЙП БГ  ЕООД
2. Седалище и адрес на управление:  гр. София, ул. Тинтява 17А
4. Данни за кореспонденция: office@beep.bg , тел: +359 887 371 056
5. Дружеството „БИЙП БГ“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG205391505

Информация относно компетентния надзорен орган
1.    Наименование:  Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:  02 915 3 518
4.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
5.    Уеб сайт: www.cpdp.bg

БИЙП БГ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на европейския съюз.
Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни съглсно GDPR
БИЙП БГ ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на следните свои основни услуги: продажба на техника и сключване на договори с дружеството на основание Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент.
2. Изпълнение на задълженията на БИЙП БГ ЕООД по договор с Вас.
3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо БИЙП БГ ЕООД.
4. За целите на легитимния интерес на БИЙП БГ ЕООД.
БИЙП БГ ЕООД  е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, БИЙП БГ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
БИЙП БГ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите хостинг и други услуги, за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
1. За създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.
2. За индивидуализация на страна по договор с БИЙП БГ ЕООД съгласно общите условия.

3. За покана за регистрация на участник в събитие, организирано от БИЙП БГ ЕООД.
4. За целите на счетоводството на БИЙП БГ ЕООД.
5. За вътрешни статистически цели.
6. За поддържане и обезпечаване на високо ниво на информационна сигурност.
7. За обезпечаване на изпълнението по договор, по който страна е БИЙП БГ ЕООД.
8. За изпращане на информационни съобщения, препоръки за подобряване на обслужването, нови продукти и услуги и др.
9. За предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център.
БИЙП БГ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
1. Прозрачност, добросъвестност и законосъобразност.
2. Съотносителност с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
3. Точност и актуалност на данните;
3. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
4. Цялостност и поверителност на обработването.
5. Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
При обработването и съхранението на личните данни, БИЙП БГ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


БИЙП БГ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)
2. Цел, за която се събират данните:

- Регистрация на потребител;
- Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между БИЙП БГ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
Други данни, които БИЙП БГ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, БИЙП БГ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна.
До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание: Осъществяване на легитимните интереси на администратора;
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между БИЙП БГ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

БИЙП БГ ЕООД НЕ събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от БИЙП БГ ЕООД от лицата, за които се отнасят.
 БИЙП БГ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 БИЙП БГ ЕООД не предоставя вашите данни на трети лица без изрично ваше съгласие.
Срок на съхранение на личните Ви данни
БИЙП БГ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Ние полагаме необходимите грижи да се изтрие и унищожи информацията, без ненужно забавяне.
БИЙП БГ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
Предаване на вашите лични данни за обработване
БИЙП БГ ЕООД не предава вашите данни и ще Ви предупреди и събере нужното съгласие (ако такова не е надлежно събрано), ако има намерение да предаде ваши данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БИЙП БГ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на office@beep.bg.

Право на достъп
Вие имате право по всяко време да изискате и получите от БИЙП БГ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
БИЙП БГ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БИЙП БГ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до БИЙП БГ ЕООД
Право на изтриване
Вие имате правото да поискате от БИЙП БГ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БИЙП БГ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БИЙП БГ ЕООД;
БИЙП БГ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до БИЙП БГ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
БИЙП БГ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от БИЙП БГ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БИЙП БГ ЕООД да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
БИЙП БГ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на БИЙП БГ ЕООД с искане по имейл.
Вие можете да поискате от БИЙП БГ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от БИЙП БГ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БИЙП БГ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БИЙП БГ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако БИЙП БГ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
БИЙП БГ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Други разпоредби
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Когато възлагате на БИЙП БГ ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, БИЙП БГ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.
В тези случаи БИЙП БГ ЕООД действа единствено по Ваша инструкция (Вие се явявате ползвател на услугата) и възможността на БИЙП БГ ЕООД да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате (съхранявате в хостинг услугата предоставена от БИЙП БГ ЕООД) е ограничена.
БИЙП БГ ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да заредите (качите, up-load-нете) в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай БИЙП БГ ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на БИЙП БГ ЕООД в този случай се ограничава до:
1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия
и
2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
 
Сайтът на БИЙП БГ ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа.
Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
администратор на лични данни по Общия регламент за защита на данните и няма свързаните с него отговорности съгласно законодателството на ЕС. БИЙП БГ ЕООД отговаря само за предоставената услуга и следва да се разглежда само като обработващ, от името на своите клиенти, данни за всяка клиентска информация, съдържаща лична информация, която е предмет на изискванията от GDPR.
Клиентът е администраторът на данни съгласно Регламента за всички клиентски данни, съдържащи лична информация, което означава, че тази страна контролира начина, по който се събират и използват тези лични данни, както и определянето на целите и средствата за обработка на такива лични данни.
БИЙП БГ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на личните данни, съдържащи се в клиентските данни или друга информация, съхранявана на сървърите си, по преценка на клиента, нито БИЙП БГ ЕООД е отговорен за начина, по който клиентът събира, обработва, разпространява или по друг начин обработва такава лична информация.