Чувствително повишение на доставките на компютри е било отчетено през 2020 г.

Posted by Yani Valchev 12/01/2021 0 Comment(s)
Lenovo е световният лидер, а близо 80% от пазара се владее от едва 5 компании. След излизане на данните от четвъртото тримесечие на 2020 г., вече може да се направи цялостен извод за изминалата година и компютърния пазар.
През 2020 г. на световния пазар са доставени *297 милиона компютри*, което е ръст с цели 11% спрямо предходната година. Още по-впечатляващо е, че това е най-високият ръст за цялото десетилетие. Резултатите се дължат основно на повишеното търсене на лаптопи и мобилни работни станции, като доставките са се увеличи с впечатляващите 25% спрямо 2019 г. От друга страна доставките на настолни PC и работни станции са намалели с 22%.
Световният лидер за изминалата година е китайският производител *Lenovo* с ръст от близо 12%. На второ място е *HP* с ръст от 7%, а бронзовия медалист е *DELL* с ръст от над 8%. На четвърто и пето място са съответно Apple и Acer отчитащи впечатляващ ръст от 16% и 17%.
Тези пет водещи доставчици на компютри владеят почти 79% от PC пазара през 2020 г., а останалите малко над 21% се разпределят между всички останали производители.