Microsoft ще увеличи броя на цветнокожи на ръководни постове

Posted by Yani Valchev 26/06/2020 0 Comment(s)
За осъществяване на цялата програма корпорацията е предвидила 500 милиона долара. Майкрософт обяви планове за преструктуриране през следващите пет години, според които броят на чернокожите мениджъри, ръководителите от висшия ешелон на корпорацията, както и на началниците на обикновени служители ще се увеличи двойно. Стъпката е част от мерки за борба с расовата дискриминация. Сатя Надела допълва, че освен в подкрепа на афроамериканците, ще бъдат предприети и други стъпки за удовлетворяване потребностите на други групи от обществото, включително латиноамериканците.
За целта Microsoft ще започне специални курсове за развитие на лидерски качества сред чернокожите служители. Планирано е и увеличение на броя цветнокожи служители в компании доставчици. Партньорите на Майкрософт, за които работят повече тъмнокожи американци също ще бъдат оценени.
За осъществяването на цялата си програма Microsoft са предвидили 500 милиона долара.
Няма данни досега тъмнокожите служители в компанията да са били дискриминирани, затова остава отворен въпросът дали новите критерии за подбор не оставят на заден план личните качества на всеки човек за сметка на расата.