+359 2 411 02 10 София, Младост 2, бл. 260 Работно време (понеделник - петък) 08:30 - 17:30. sales@slushalki.net

ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Отказ от закупена стока

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Slushalki.net запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

В случай, че целостта на опаковката на съответната стока е нарушена, потребителят може да упражни правото си на отказ от закупена стока съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като следва да заплати за своя сметка стойността на стоката с нарушена опаковка.

Отказ от закупена стока може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от потребителя в пълна комплектовка и ненарушена опаковка.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката в размер на до 5,00 лв.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Slushalki.net преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да изпрати на Slushalki.net или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 5 дни след деня, в който потребителят е информирал Slushalki.net за отказа си от договора.

Slushalki.net има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай, че потребителят се откаже от договора, Slushalki.net ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на допълнителните разходи, свързани с избрания от потребителя начин на доставка на стоката до потребителя, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Slushalki.net за неговото решение за отказ от договора. Slushalki.net ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

Потребителят трябва да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.Slushalki.net , като в случай че използва тази възможност, Slushalki.net незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.