УОКИ-ТОКИ

УОКИ-ТОКИ

Радиостации или УОКИ-ТОКИ за връзка между хората на определено разстояние. Подходящи за забавление, навигация, туризъм, лов, риболов, и др.